νυμφοδόχος


νυμφοδόχος
νυμφοδόχος, ὁ (Μ)
αυτός που δέχεται τον νυμφίο, που υποδέχεται τον γαμπρό.
[ΕΤΥΜΟΛ. < νυμφ-ίος + -δόχος (< δέχομαι), πρβλ. ξενο-δόχος].

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.